Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn năm 2024

Thiết kế nội thất văn phòng là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiện nay. Để đáp ứng các nhu cầu về hình thức, mẫu mã, chi phí,… nhằm tránh phát sinh, tranh chấp sau này thì việc soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng thiết kế nội thất là bước không thể bỏ qua.

Hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng là gì?

Hợp đồng thiết kế thi công là thoả thuận, cam kết của hai hay nhiều bên nhằm mục đích đảm bảo cho việc thiết kế không gian nhà ở, chung cư, biệt thự, văn phòng,… đẹp, hài hoà.

Hợp đồng thiết kế nội thất thường gắn liền với công trình, dự án. Trong đó thường là khách hàng thoả thuận với các bên hoàn thiện dự án cho mình.

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Số: …/…/HĐTK

Phần mở đầu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn

Căn cứ:

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…, chúng tôi ký tên dưới đây gồm có

Phần thông tin khách hàng trong hợp đồng thiết kế

Bên khách hàng (Bên A):

CCCD số:… cấp ngày:…/…/…tại…

Địa chỉ: ….

Điện thoại: …

Bên thiết kế (Bên B):

Tên tổ chức: …

Đại diện: Ông/bà … Chức vụ: ….

MST: …

Địa chỉ trụ sở: …

Điện thoại: …

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:

Hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng
Hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A  giao cho bên B thiết kế nội thất văn phòng tại địa chỉ:… với diện tích thiết kế là: …m2, với đơn giá là … đ/m2 và nội dung công việc như sau:

Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây

 • Khảo sát hiện trạng.
 • Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều.
 • Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất.
 • Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn.
 • Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, quy cách kỹ thuật).
 • Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng (nếu có).
 • Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có).
 • Tổ chức thi công và giám sát (nếu bên A yêu cầu).
 • Đi mua vật liệu cùng bên A theo đúng thiết kế (nếu bên A yêu cầu).
 • Hồ sơ thiết kế và phương thức bàn giao:

Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết:

 • Các mặt bằng, mặt cứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thể công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:

 • Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dabs, màu sắc, chất liệu, quy cách kỹ thuật)
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước,…)

Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:

Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo lý tưởng bao gồm:

 • Các mặt bằng bố trí.
 • Thuyết minh ý tưởng.
 • Ảnh minh hoạ.
 • Các mặt bằng bố trí nội thấy.
 • Các mặt đứng.
 • Phối cảnh nội thất các phòng.
 • Thời gian:

Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (bao gồm hồ sơ nội thất và hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:

 • Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thế công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
 • Thời gian:

Điều 3: Trị giá hợp đồng:

 • Đơn giá gói thiết kế: …VNĐ
 • Diện tích thiết kế: …m2
 • Tổng giá trị hợp đồng: …VNĐ

Bằng chữ:./.

Điều 4: Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi hợp đồng được ký.

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất giai đoạn 1 (Thiết kế sơ bộ).

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng còn lại khi bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ kích thước theo phương án mà bên A đã chọn..

Điều 5: Bất khả kháng.

Trong trường hợp bên vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì không chịu trách nhiệm dân sự trước bên kia.

Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên bị ảnh hưởng trong việc thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên kia để tìm biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng xảy ra dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì hai bên sẽ cố gắng thảo luận tìm hướng giải quyết trước khi thực hiện thanh lý hợp đồng.

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài bằng thời gian diễn ra sư kiện bất khả kháng cộng thêm 30 ngày để khắc phục thiệt hại do bất khả kháng.

Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết nêu trong văn bản này được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền.

Điều 7: Tạm dừng và huỷ bỏ hợp đồng.

7.1 Tạm dừng hợp đồng:

Do lỗi của bên A hoặc bên B gây ra.

Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: do hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau.

Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.

Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục.

7.2 Huỷ bỏ hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết.

Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ.

Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên

8.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên B.

Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình.

Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.

Bên A cử: Ông(bà) … làm chủ nhiệm công trình để phối hợp giám sát bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

8.2 Quyền và nghĩa vụ bên B

Thực hiện các nội dung hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình.

Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền.

Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ đã phê duyệt.

Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế.

Phối hợp với bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công.

Đảm bảo thực hiện việc giám sát tại công trường vào những thời điểm cần thiết.

Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi kết thức mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.

Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.

Bên B cử ông(bà) … Chức vụ: Chủ trì thiết kế chịu trách nhiệm liên hệ với bên A khi có yêu cầu.

Điều 9: Điều khoản chung

Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện.

Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên B phải cung cấp cho bên A toàn  bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản,…) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các diều khoản của hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ khi thanh toán.

Đại diện bên A                                                              Đại diên bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn nhất năm 2023. Được biên soạn bởi nội thất văn phòng Hưng Gia. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại thông tin cần thiết, hữu ích cho quý khách.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HƯNG GIA

Trụ sở chính: Số 18 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Xưởng sản xuất: Hoàng Mai, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

Hotline: 0981 543 333

Email: hunggia.kientruc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0981.543.333
Chat qua Zalo
Facebook chat