Mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng chuẩn năm 2024

Hợp đồng thi công nội thất văn phòng rất cần thiết trong việc hợp tác giữa hai bên khi hợp tác thi công nội thất văn phòng trong khuôn khổ pháp luật. Đây là văn bản pháp lý thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng với đơn vị thi công. Đồng thời đây cũng là bằng chứng có giá trị pháp luật nếu có sự cố gì xảy ra trong suốt thời gian hợp tác giữa hai bên.

Nội dung cần có trong hợp đồng

 • Thông tin cơ quan pháp lý và thoả thuận hợp đồng thi công nội thất văn phòng.
 • Thông tin của đại diện hai bên: tên cơ quan, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số tài khoản.
 • Nội dung và khối lượng công việc cần làm.
 • Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.
 • Thời gian thiết kế, thi công , thời gian hoàn thành và bàn giao.
 • Quyền và nghĩa vụ của 2 bên.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp và bồi thường nếu một trong 2 bên không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.
 • Hiệu lực của hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng chuẩn

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

CĂN CỨ:

– Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

– Căn cứ bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11;

– Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày….tháng….năm…., tại…., chúng tôi gồm:

Mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng chuẩn 2023
Mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng chuẩn 2023

BÊN KHÁCH HÀNG (BÊN A):

 • Địa chỉ :
 • Điện thoại :
 • Người đại diện :
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:

BÊN THIẾT KẾ THI CÔNG (BÊN B) :

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: – Fax:
 • Người đại diện:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng các điều khoản như sau:

ĐIỀU I: ĐỐI TƯỢNG 

Bên B nhận cung cấp hệ thống đồ nội thất, lắp đặt trọn gói tại công trình theo phụ lục số: 08/PLCP kèm theo hợp đồng này:

Ghi chú:

– Khối lượng trên chỉ là tạm tính, thanh toán dựa vào khối lượng nghiệm thu thực tế.

ĐIỀU II: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1 Giá trị mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng

– Giá trị hợp đồng – chưa VAT 10%: … VND

– Thuế VAT 10%: … VND

– Tổng giá trị hợp đồng – đã bao gồm VAT 10%: … VND

(Bằng chữ: … – đã bao gồm VAT 10%./.)

Chi tiết của từng phần được thể hiện cụ thể trong phụ lục hợp đồng.

Ảnh hợp đồng
Ảnh hợp đồng

2.2 Phương thức thanh toán:

– Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng Bên A thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: … VNĐ (Bằng chữ: … ./.)

– Đợt 2: Ngay sau khi Bên B hoàn thành phần xây thô cơ bản bên A tạm ứng tiếp cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: … VNĐ (Bằng chữ:… /.)

– Đợt 3: Bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng cho Bên B ngay sau khi Bên B thi công lắp đặt hoàn thiện Bên A nghiệm thu trong vòng 3 ngày.

– Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG VÀ NGHIỆM THU

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng tính từ ngày bên B ký hợp đồng, nhận được tiền đặt cọc theo yêu cầu trong phụ lục hợp đồng.

3.2 Địa điểm thi công: ………………………

3.3 Sau khi bên B lắp đặt xong bên B sẽ thông báo cho bên A được biết để hai bên tiến hành nghiệm thu.

ĐIỀU IV: BẢO HÀNH SẢN PHẨM

– Bên B bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng kể từ ngày bên A nghiệm thu. Trong thời hạn bảo hành, bên B chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng do lỗi kỹ thuật liên quan đến công trình này. Bên B cam kết tiến hành sửa chữa trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

– Sản phẩm mua sẵn được bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

– Mọi hỏng hóc về sản phẩm phải được thông báo bằng văn bản.

ĐIỀU V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

5.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Cử đại diện giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B, có đủ thẩm quyền để cùng bên B bàn bạc, giải quyết các công việc liên quan, phát sinh (nếu có) và những công việc khác do bên A ủy quyền.

– Đảm bảo tạm ứng và thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B như đã nêu tại điều 2 của hợp đồng này.

– Tổ chức nghiệm thu và bàn giao trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên B.

– Có trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong vòng 02 ngày kể từ ngày bên B có yêu cầu bằng văn bản. Thời gian giải quyết các phát sinh sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng.

– Không phải chịu thêm bất kỳ một chi phí nào liên quan đến việc bên B thực hiện công việc theo hợp đồng trừ trường hợp các bên ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng có phát sinh chi phí ngoài dự toán của Hợp đồng.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A thanh toán theo đúng điều 2 của hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm theo đúng nội dung, quy cách của mẫu sản phẩm và dự toán đã được bên A ký chấp thuận và bàn giao đúng thời hạn về số lượng và chất lượng như đã nêu trong điều 1 của hợp đồng này.

– Nếu phát hiện những bất hợp lý nảy sinh trong quá trình thực hiện cần báo cáo cho bên A để kịp thời xử lý và giải quyết.

– Bên B phải có trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo quy định không chậm quá 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

– Chịu mọi rủi ro và bồi thường các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản (nếu có) gây ra cho nhân viên, người làm công của Bên B hoặc bất kỳ người thứ ba nào, phát sinh do lỗi của Bên B, nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Bên B gây ra khi thực hiện công việc của Hợp đồng này.

– Cung cấp đầy đủ các hoá đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật cho Bên A ngay khi Bên A thanh toán cho Bên B.

ĐIỀU VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản có trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất cho bên kia.

– Không bên nào được đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nếu gặp trở ngại gì phải cùng nhau bàn bạc giải quyết. Mọi điều khoản thỏa thuận bổ sung, sửa đổi đều thể hiện bằng văn bản được hai bên chấp thuận và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

– Nếu tranh chấp xảy ra không giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thống nhất được điều khoản trong hợp đồng và phát sinh liên quan trên tinh thần hoà giải, hợp tác, thì một trong hai bên có quyền khiếu nại kiện ra Toà án kinh tế Hải Phòng giải quyết theo quy định của Pháp Luật. Mọi khoản án phí do bên thua kiện chịu

ĐIỀU VII: HIỆU LỰC MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B 

Trên đây là hợp đồng thi công nội thất chi tiết mà nội thất văn phòng Hưng Gia gửi đến quý khách hàng, quý đối tác. Là văn bản pháp lý thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng với đơn vị thi công. Đồng thời đây cũng là bằng chứng có giá trị pháp luật nếu có sự cố gì xảy ra trong suốt thời gian hợp tác giữa hai bên. Hi vọng mang đến những thông tin chính xác nhất, xác thực nhất với quý khách.

Quý khách hàng có nhu cầu thiết kế và thi công nội thất văn phòng tại Hải Phòng, vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT HƯNG GIA

Trụ sở chính: Số 18 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Xưởng sản xuất: Hoàng Mai, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

Hotline: 0981 543 333

Email: hunggia.kientruc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0981.543.333
Chat qua Zalo
Facebook chat